Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het thermische effect van droogijsstralen: de punctuele onderkoeling

De droogijspellets die het onderdeel raken veroorzaken een plotselinge onderkoeling van de te verwijderen coating of vervuiling. Door de verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten van de vervuiling en het werkstuk ontstaan er thermische spanningen tussen de twee lagen. Deze veroorzaken de cruciale ontwikkeling van microbreuken in de vervuilingslaag. De vervuiling brokkelt af en schilfert zelfs af.

Hoe groter het verschil tussen de uitzettingscoëfficiënten, hoe hoger het ablatiepercentage en dus het rendement van de droogijsreiniging als geheel.

Het kinetisch effect van droogijsstralen: Het afsplitsen van de coating / vervuiling

Hoe groter het verschil tussen de uitzettingscoëfficiënten, hoe hoger het ablatiepercentage en dus het rendement van de droogijsreiniging als geheel.

De hoge kinetische energie van de droogijspellets leidt niet alleen tot hun vervorming en verbrijzeling bij de inslag op het werkstuk, maar ook tot microbreuken in de vervuilingslaag. De kleine droogijsdeeltjes dringen diep door in de breuken en ondermijnen de te verwijderen materiaallaag.

Het fasetransformatie-effect – De sublimatie
De droogijsdeeltjes, die in de breuken terecht zijn gekomen, sublimeren nu plotseling (overgang van vaste naar gasfase). Door het volume een 700- tot 1000-voudig te vergroten, raakt de te verwijderen laag los van het werkstuk. Het droogijsstraalmiddel is nu gasvormig.

Het resultaat: een gereinigd, onbeschadigd oppervlak

In tegenstelling tot traditionele straaltechnieken is droogijsstralen een niet-schurende procedure.